นิวทรีชั่น เอสซี ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 25 ล้านหุ้น ระดมทุน mai

บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี หรือ NTSC แต่งตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 25 ล้านหุ้น เดินหน้าระดมทุนต่อยอดนวัตกรรมอาหารคน-สัตว์ เงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ และใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน โดยมี บล.เคจีไอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเข้ามาระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทในการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ สำหรับคนและสัตว์ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้ วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการเว็บหวยออนไลน์รองรับการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อชำระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) (NTSC) ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส […]