ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับ กองทุน stressed bond

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน หรือ stressed bond เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ถือตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน และเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษผ่านกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยมืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งและจัดการกองทุน stressed bond ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน เช่น ตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ ตราสารหนี้ที่มีการเลื่อนกำหนดชำระหนี้คืน ตราสารหนี้ที่ผู้ออกอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือตราสารดังกล่าว และเพื่อรองรับตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ที่แปรสภาพมาจากตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bond) ของกองทุน high yield bond ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ออกหลักเกณฑ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษผ่านกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยมืออาชีพ กองทุน stressed bond เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ กองทุนรวม UI ที่ลงทุนใน stressed bond ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี โดยสัดส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารหรือธุรกรรมทางการเงินได้ทุกประเภท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างน้อย 10 ราย (กองทุนรวมทั่วไปต้องมีผู้ถือหน่วยอย่างน้อย 35 รายขึ้นไป) โดย […]

คลัง แจงมาตรการรับมือ “โอไมครอน” ยันบุคลากรพร้อมบริการประชาชน

คลัง แจงมาตรการรับมือ “โอไมครอน” ยันประชาชนจะต้องได้รับบริการที่รวดเร็วและมีมาตรฐานจากกระทรวงการคลังเช่นเดิม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” ว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกต่างๆ ได้ดี มีทีมงานสาธารณสุขที่เข้มแข็ง และท่านนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ในส่วนของกระทรวงการคลัง ที่ผ่านมาตนและผู้บริหารระดับสูงได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับ ปฏิบัติตนตามข้อแนะนำของทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม การสลับกันมาปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH – Work from Home) การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการบริการประชาชนบนพื้นฐานของการทำงานแบบ New Normal การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 เป็นประจำทุกสัปดาห์ การรณรงค์ให้บุคลากรเข้ารับวัคซีน การจัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อคัดกรองบุคลากรที่มีความเสี่ยง และ การให้ความรู้บุคลากรในการดูแลตัวเอง ทั้งการปฏิบัติงานและการดูแลเรื่องส่วนตัว ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้มีความเสี่ยงและผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นประจำทุกวัน เพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของบุคลากรกระทรวงการคลัง สำหรับปัจจุบัน เมื่อมีสายพันธุ์ใหม่อย่าง “โอไมครอน” […]

SISB ซื้อที่ดินจาก SPALI 24.5 ไร่ รับแผนเปิดรร.นานาชาติแห่งที่ 6 ที่ระยอง

SISB เซ็นซื้อขายที่ดินกับ SPALI ขนาดพื้นที่ 24.5 ไร่ ในเขตจังหวัดระยอง รองรับแผนการเปิดโรงรียนนานาชาติแห่งที่ 6 และเป็นโรงเรียนนานาชาติทางเลือกแห่งแรก ตั้งเป้าเปิดการเรียนการสอนได้ภายในปี 67 นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด(มหาชน) SISB เปิดเผยว่า SISB ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ บริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) หรือ SPALI ขนาดพื้นที่ประมาณ 24.5 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดินในครั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการพัฒนาโรงรียนนานาชาติแห่งที่ 6 ของกลุ่ม SISB ทั้งนี้ บนที่ดินแปลงดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาเป็นโรงเรียนนานาชาติทางเลือกแห่งแรก โดยบริษัทฯ อยากให้ผู้ใช้บริการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้สามารถเข้าถึงโรงเรียนนานาชาติของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นวงกว้าง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่มุ่งนำการศึกษาเข้าถึงคนทุกระดับ “Making Quality Education Accessible to All” ขณะที่โรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 6 ในจังหวัดระยองนี้ จะมีหลักสูตรการเรียนการสอน […]

จับตาผลประชุมเฟด หนุนตลาดเปิดรับความเสี่ยง-เก็งค่าเงินบาทแข็ง

แบงก์ประเมินกรอบเงินบาทเคลื่อนไหว 33.20-33.80 บาท/ดอลลาร์ เผยเกาะติดผลการประชุมเฟด 14-15 ธ.ค.นี้ ชี้หากส่งสัญญาณเร่งนโยบายลดคิวอี-ขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่าคาด-โอไมครอนคลายกังวล หนุนตลาดเปิดรับความเสี่ยง ดันฟันด์โฟลว์ไหลเข้าเก็งค่าเงินบาทแข็ง วันที่ 12 ธันวาคม 2564 นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า (วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564) เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.20-33.80 บาทต่อดอลลาร์ โดยในสัปดาห์หน้าความผันผวนในตลาดการเงินอาจเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจะมีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะผลการประชุมของธนาคารกลางสำคัญ อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด), ธนาคารกลางอังกฤษ (บีโออี) ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) โดยผลการประชุมดังกล่าวจะมีผลต่อตลาดการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะผลการประชุมเฟด ซึ่งตลาดจะรอลุ้นว่าเฟดจะส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้าอย่างไร รวมถึงจะมีการประกาศลดการเข้าซื้อพันธบัตรผ่านมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) ในอัตราเร่งขึ้นหรือไม่ ซึ่งหากเฟดมีการปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย หรือรายงาน Dot Plot ใหม่ว่า เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยได้น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ หรือเฟดยังไม่ได้มีมติปรับลดคิวอีในอัตราเร่งขึ้น ก็อาจทำให้ตลาดยังเดินหน้าเปิดรับความเสี่ยงต่อได้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม […]

หุ้นไทยสูญ 9.4 แสนล้านบาท เซ่นพิษ”โอไมครอน”

“โอไมครอน” ทุบหุ้นไทย ลบ 4.83% มาร์เก็ตแคปวูบ 9.39 แสนล้านบาท กดดันเดือน พ.ย.64 พลิกปิดลบ 54.74 จุด โบรกมองหากไวรัสรุนแรง กรณีเลวร้ายสุดดัชนียังไม่หลุด 1,500 จุดแน่นอน รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เปิดเผยว่า ช่วงที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในต่างประเทศ ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2564 ลดลง 79.77 จุด หรือ 4.83% ส่งผลดัชนีหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายนพลิกกลับมาปิดลบ 54.74 จุดหรือ 3.37% จากเดือนตุลาคมปิดบวก 17.75 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 1.11% เป็นเดือนที่ลดลงมากเป็นอันดับ 2 รองจากเดือนกรกฎาคมที่ลดลง 65.87 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 4.15% การเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยปี 2564 ส่วน 11 เดือนปี 2564 ดัชนีซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้หุ้นไทยเพิ่มขึ้น 119.34 จุด หรือ […]

‘ศิวรักษ์’เปิดใจ ผมอยากได้แชมป์ AFF Suzuki Cup สักครั้งในชีวิต

‘แชมป’ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย จากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าเขาต้องการไปให้ถึงการเป็นแชมป์ AFF Suzuki Cup สักครั้งในชีวิต ศิวรักษ์ มือกาววัย 37 ปี มีโอกาสได้ลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน เมื่อครั้งก่อน และสามารถพาทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ1 แต่ยังไม่เคยสัมผัสแชมป์รายการนี้ “สำหรับผม ฟุตบอลรายการชิงแชมป์อาเซียน ถือเป็นรายการที่เป็นการวัดกันสำหรับทีมในภูมิภาคอาเซียน และแน่นอนว่า ผมเองหากได้รับโอกาส ผมก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด” ศิวรักษ์ กล่าวเริ่ม “สำหรับในรายการชิงแชมป์อาเซียน ผมก็ยังตอบไมได้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมหรือไม่ แต่ผมเองจะพยายามทำให้ดีที่สุด หากโค้ชมองว่าผมพร้อมและให้โอกาส ผมเองก็พร้อมเสมอ” “แน่นอนว่าที่ผ่านมา ผมยังไม่เคยได้สัมผัสแชมป์อาเซียนเลยแม้แต่ครั้งเดียว และอยากที่จะสัมผัสแชมป์รายการนี้สักครั้งในชีวิตการค้าแข้งของผม” “ขุมกำลังชุดนี้ ผมมองว่านักเตะหลายคนต่างๆ มีคุณภาพ ผมไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรมากมาย เพราะเชื่อมั่นในตัวทุกคนว่าต่างมีความสามารถ และมีความกระหายที่จะคว้าแชมป์มาครอง” “ฝากแฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวผม รวมถึงเพื่อนๆ และน้องๆในทีมชาติทุกคน พวกเราจะพยายามทำเต็มที่ เพื่อเอาแชมป์มาฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนให้ได้ครับ”

ก.ล.ต. ถกร่วม บช.ก. ยกระดับการบังคับใช้กฏหมายตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. นายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ และนายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารสายบังคับใช้กฎหมาย ร่วมประชุมกับ พล.ต.ท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) พล.ต.ต. พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) และ พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร ผู้กำกับการ กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผกก.3 บก.ปอศ.) เพื่อหารือถึงแนวทางการประสานงานในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนและสังคม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้และเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อกัน โดยจะเริ่มทำงานเชิงรุกร่วมกันในกรณีที่อาจเข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ที่การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูงมากในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ บช.ก. โดย […]

WDCลุยตลาดกระเบื้องชิ่งมาร์เก็ต3หมื่นลบ.ทุ่ม16ลบ.ผุด2สาขาใหม่-จ่อขยายพอร์ตต่างปท.

“เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” สบช่องฟื้นโควิด พลิกลุยตลาดกระเบื้องชิงส่วนแบ่งมูลค่า 30,000 ล้าน ปั้นโมเดลธุรกิจสินค้าตอบโจทย์ด้านนวัตกรรม ดีไซน์ และความคุ้มค่า ทุ่มงบ 16 ล้าน เปิด 2 สาขาขยายฐานลูกค้าใหม่ บนโชว์รูมบางนา (โครงการ For You Park) และขอนแก่น พร้อมเปิดไพ่ “MICROTEC Technology” กระเบื้องความปลอดภัยสูงสุด และ “QUADRA BIGSLAB” วัสดุทดแทนหินอ่อนธรรมชาติ ชูจุดเด่นนวัตกรรม-เทรนด์กระเบื้องนำตลาด มั่นใจโกยรายได้ 800 ล้านปีหน้า พร้อมมองเป้าใหญ่ตบเท้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ปี 2567 นายบัณฑิต หิรัญญนิธิวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ WDC เผยว่า จากการเติบโตของตลาดวัสดุตกแต่งพื้น-ผนังในประเทศไทยที่ขยายตัวแตะหลัก 30,000 ล้าน (กลุ่มกระเบื้อง) ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา […]

ธปท.-สมาคมแบงก์ เร่งรีสตาร์ทภาคการเงิน เกาะเทรนด์ดิจิทัล

  ธปท.แนะเร่งยกระดับเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทย หวั่นฉุดจีดีพีไทย โตต่ำ3% ต่อเนื่อง ขณะที่สมาคมธนาคารไทย ชี้4เทรนด์อนาคตโลกการเงิน โลกของดาต้า การคำนึงถึงESG การปรับตัวรับดีสรับชั่น ธปท.-สมาคมแบงก์ เร่งรีสตาร์ทภาคการเงิน เกาะเทรนด์ดิจิทัล ปฏิเสธไม่ได้ว่า เศรษฐกิจไทย ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากโควิด-19 อีกทั้งยังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆอีกมากในระยะข้างหน้า ทั้งจากกระแสดิจิทัลดิสรับชั่น การเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ เศรษฐกิจไทย ภาคธุรกิจ จำเป็นต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อรองรับ New nomal “เศรษฐพุฒิ สุทธินาทนฤพุฒิ” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวในงาน ปาฐกถาพิเศษ งานสัมมนาออนไลน์ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วารสารการเงินธนาคาร ภายใต้หัวข้อ หัวข้อ “Looking Beyond Covid-19 : โจทย์ที่ท้าทายของเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด 19”   โดย “เศรษฐพุฒิ”กล่าวว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีโครงสร้างแบบเดิม ยังพึ่งพาการส่งออกยานยนต์ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว สวนทางกับบริบทของโลกกลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ทำให้เศรษฐกิจของไทยอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิม […]