ตลท.เผยสถิติปี 64 คนไทยสนใจลงทุนตลาดหุ้น หนุนจำนวนบัญชีหุ้นพุ่งแตะ 5.2 ล้านบัญชี เติบโต 49% จำนวนผู้ลงทุนแตะ 3 ล้านราย เติบโต 31% จากปี 63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติ พบว่า จำนวนนักลงทุนและจำนวนบัญชีที่เปิดซื้อขายทำสถิติสูงสุดอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ณ สิ้นปี 2564 จำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้นไต่สู่ระดับ 3 ล้านราย และจำนวนบัญชีที่เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยมีจำนวนบัญชีสูงกว่า 5 ล้านบัญชี

โดยจำนวนนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3 ล้านราย มีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 – 2564 โดย ณ สิ้นเดือน ธ.ค.2564 จำนวนนักลงทุนที่เปิดบัญชีทำสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ที่ 3,101,457 ราย หรือเพิ่มขึ้น 946,557 รายจากสิ้นปี 2563

อาจกล่าวได้ว่า ในปี 2564 มีจำนวนนักลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 2.8 เท่าของการเพิ่มขึ้นในปี 2563 หรือมากกว่าจำนวนนักลงทุนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีก่อนหน้า (ปี 2559 – 2563)

สำหรับจำนวนบัญชีที่เปิดซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำสถิติสูงสุดใหม่ โดย ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวนบัญชีที่เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทย 5.2 ล้านบัญชี

จำนวนบัญชี จำนวนนักลงทุน ตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงระบบการซื้อขายกับระบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ การทำงานที่บ้าน (Work from Home) และนโยบายการกระจายการจัดสรรหุ้นใหม่ (IPO) เป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนการขยายตัวของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทย

จากข้อมูลจำนวนผู้ถือหุ้นจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 และในช่วง 10 เดือนของปี 2564 พบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากจะมีปัจจัยสนับสนุนเช่นเดียวกับการเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นแล้ว ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่แตกต่างกันรายบริษัท อาทิ การขยายขอบเขตของธุรกิจเดิม การเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโต การพลิกฟื้นกิจการ เป็นต้น ที่ส่งให้ทั้งจำนวนนักลงทุนและจำนวนผู้ถือหุ้นในตลาดหุ้นไทยทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business