บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี หรือ NTSC แต่งตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ 25 ล้านหุ้น เดินหน้าระดมทุนต่อยอดนวัตกรรมอาหารคน-สัตว์ เงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ และใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน โดยมี บล.เคจีไอ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเข้ามาระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทในการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ สำหรับคนและสัตว์ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้ วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการเว็บหวยออนไลน์รองรับการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อชำระหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) (NTSC) ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิต และจำหน่ายวัตถุดิบ สารปรุงแต่ง วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส สารเสริมอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ ในอาหารคน โดยมีบริษัท นิวโวเทค จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ วัตถุที่เติม (Feed additives) วัตถุที่เป็นสื่อ (Carrier) วัตถุที่ผสมแล้ว (Premix) อาหารเสริม (Supplement) ในอาหารสัตว์ (Feed และ Pet Food) และบริษัท นิวทรีชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารและให้เช่าช่วงที่ดินแก่กลุ่ม NTSC เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

โดย NTSC มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหารอย่างยั่งยืน ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้าและความคุ้มค่าของราคา เพื่อเติบโตไปพร้อมกับเทรนด์อุตสาหกรรมอาหารโลก

น.ส.สุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) หรือ NTSC กล่าวว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลของ NTSC เพื่อยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 25,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ปัจจุบัน NTSC มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท คิดเป็น จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท/หุ้น เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 37,500,000 บาท สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ NTSC ถือหุ้นใหญ่โดย นายสุรเดช เอกปัญญาสกุล สัดส่วนก่อน IPO 40% และหลัง IPO 30% นางชุตินันท์ สนั่นเสียง สัดส่วนก่อน IPO 40% และหลัง IPO 30% ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล สัดส่วนก่อน IPO 20% และหลัง IPO 15%

ชูจุดเด่น NTSC ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ในฐานะผู้ผลิตและตัวแทนของซัปพลายเออร์ในประเทศและซัปพลายเออร์ต่างประเทศหลายรายจากทั่วโลก สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมอาหารคนและสัตว์ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ มีบริการครบจบที่ NTSC ที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าและตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารคน อาหาสัตว์ และอื่นๆ

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562-2564) มีแนวโน้มเติบโตในเทรนด์ขาขึ้น บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 852.3 ล้านบาท 997.1 ล้านบาท และ 1,037.9 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 92.7 ล้านบาท 90.6 ล้านบาท และ 98.8 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์ โดยปรับกลยุทธ์การขาย มุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้น ควบคู่กลยุทธ์การบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะที่งวดครึ่งปีแรกของปี 2565 มีรายได้จากการขาย 525.3 ล้านบาท กำไรสุทธิ 44.7 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.2% อัตรากำไรสุทธิ 8.5% โดยวัตถุเจือปนในอาหารคน เป็นสัดส่วนรายได้หลัก สัดส่วน 87.9% วัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ สัดส่วน 12% ส่วนที่เหลือคือรายได้อื่นๆ