ธปท. อัพเดตแบงก์ร่วมมาตรการ “รวมหนี้” ทำข้ามสถาบันได้ ช่วยลดภาระดอกเบี้ย-ผ่อนค่างวดระยะยาว เผย 13 ธนาคารเข้าร่วมแล้ว

วันที่ 6 เมษายน 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อัพเดตรายชื่อสถาบันการเงินที่มี “มาตรการรวมหนี้” ทั้งในธนาคารและต่างธนาคาร สามารถรวมหนี้สินเชื่อบ้าน และ สินเชื่อรายย่อย ประเภทอื่นเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและการผ่อนค่างวดในระยะยาว

โดยธนาคารที่สามารถรวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน, รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน และ รีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่นได้ ทั้ง 3 ส่วน มีอยู่ทั้งสิ้น 12 แห่ง ประกอบด้วย

1. ธนาคารกรุงเทพ

2. ธนาคารกรุงไทย

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

4. ธนาคารกสิกรไทย

5. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

7. ธนาคารทหารไทยธนชาต

8. ธนาคารทิสโก้

9. ธนาคารไทยพาณิชย์

10. ธนาคารยูโอบี

11. ธนาคารออมสิน

12. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ส่วนธนาคารที่สามารถรวมหนี้ในธนาคารเดียวกัน และ รับโอนหนี้รายย่อยจากธนาคารอื่นมารวมกับสินเชื่อบ้าน แต่ไม่สามารถรีไฟแนนซ์โดยรับโอนหนี้รายย่อยและสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่นได้มีอยู่ 1 แห่ง คือ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

กรมบัญชีกลางขึ้นระบบบริหารเงินใหม่ ยันเบิกจ่ายได้ปกติ
กรมบัญชีกลางเปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai บริหารเงินแบบใหม่ เริ่ม 4 เม.ย.นี้ ยันเบิกจ่ายได้ปกติ

วันที่ 6 เมษายน 2565 รายงานข่าวจากกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เปิดใช้งานระบบ New GFMIS Thai เป็นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2565 ซึ่งจะช่วยให้การเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง ของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่า หลังจากเปิดใช้งานระบบดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ปกติ ไม่ได้มีปัญหาระบบล่ม

หลออกจากแก่นโลก
อย่างไรก็ดี กรณีที่มีผู้รับเหมาภาครัฐไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ในช่วงวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปิดระบบ GFMIS เดิมที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งปัจจุบันผู้รับเหมาสามารถใช้งานในระบบ New GFMIS Thai ได้แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้รับเหมายังมีปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายได้ อาจจะติดปัญหาที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับเหมาอยู่ยังไม่ส่งข้อมูลมาให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเพื่อเบิกจ่าย

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance