บล.หลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือ KSecurities แนะ 3 กองทุนหุ้นไทยจ่ายปันผลเด่น สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอ มาใช้สอยในชีวิตประจำวัน

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย หรือ KSecurities ระบุว่า หากนักลงทุนที่ต้องการสร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอ ต้องการ เงินปันผล จากการลงทุนมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน อาจเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายการจ่ายปันผล ซึ่งเงินปันผลที่ได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน จำนวนเงินต้นที่ลงทุนและสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นไปลงทุนเช่นกัน

หุ้นไทยที่มีพื้นฐานดี มีกระแสเงินสดในบริษัทเพียงพอจะจ่ายเงินปันผลเป็นอีกกลุ่มที่อาจไม่ได้รับผลกระทบมากนักท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ อีกทั้งตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีหากเทียบกับตลาดอื่นทั่วโลก
คาดว่าเศรษฐกิจไทย ปีนี้จะกลับมาขยายตัวดีด้วยแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและข่าวดีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
สำหรับกองทุนรวมน่าลงทุน

M-MIDSMALL-D: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป มีนโยบายลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและเล็กในตลาดหุ้นไทยและ Mai ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะกลางและระยะยาว
KSecurities แนะ 3 กองทุนหุ้นไทยจ่ายปันผลเด่น

ผลตอบแทน 12 เดือน 17.49%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 5.66%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 21.15%
TISCODS: กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่ที่มีการจ่ายปันผลอย่าง สม่ำเสมอและมีแนวโน้มการจ่ายปันผลดี มีความมั่นคง มีแนวโน้มการเติบโตธุรกิจ

ผลตอบแทน 12 เดือน 27.63%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 11.01%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 7.25%

ONE-SETHD: กองทุนเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน มีนโยบาย ลงทุนในหุ้นไทยที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูง เพื่อลด การพึ่งพาผลตอบแทนจากราคาหุ้นในภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวนกองทุนจะพิจารณา

ผลตอบแทน 12 เดือน 4.58%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 9.62%
ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 5.19%

ทั้งนี้ นักลงทุนที่ได้รับเงินปันผลกองทุน สามารถเลือกจัดการเรื่องภาษีที่เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 2 แบบคือ

เลือกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% จากเงินปันผลอัตโนมัติ แล้วไม่ต้องนำเงินส่วนนี้ไปยื่นภาษี
หากเลือกไม่ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% ผู้ลงทุนต้องนำเงินปันผลมาคำนวณรวมกับการยื่นภาษีด้วย

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market